دانلود آهنگ جدید حبیب به نام بزن باران

دانلود آهنگ جدید حبیب بزن باران هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ بزن باران با صدای حبیب ─────\ kurdseda.ir /───── ■ ♦ ♦ متن آهنگ بزن باران از حبیب بزن باران بهاران فصل خـون استبزن باران که صحرا لاله گون استبزن باران که به چشمان یارانجهان تاریک و دریا واژگون […]

ادامه مطلب

دانلود آهنگ جدید حبیب به نام نفس

دانلود آهنگ جدید حبیب نفس هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ نفس با صدای حبیب ─────\ kurdseda.ir /───── ♭ ■ ♥ متن آهنگ نفس از حبیب نفسم گرفت ازاین شـهر، دراین حصار بشکندر این حصار جادویی، روزگـار بشکنچو شقایق از دل سنگ برآر رایت خـونبه جنونصلابت صخره کوهسار بشکنتـوکه ترجمان […]

ادامه مطلب

دانلود آهنگ جدید حبیب به نام مرگ قو

دانلود آهنگ جدید حبیب مرگ قو هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ مرگ قو با صدای حبیب ─────\ kurdseda.ir /───── ♠ ► ♪ متن آهنگ مرگ قو از حبیب شنیـدم که چون قوی زیبا بمـیرد ، فریبنده زاد و فریبا بمـیردشب مرگ تنها نشیند به موجی ، رود گوشـه ی […]

ادامه مطلب

دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی به نام تن چوبی

دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی تن چوبی هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ تن چوبی با صدای کوروش یغمایی ────\ kurdseda.ir /───── ♪ ☺ ♠ متن آهنگ تن چوبی از کوروش یغمایی درون یه جنگل که دور از این غوغاستکنج یه خلوت . یه برکه تنهاستکنار این برکه که تنها […]

ادامه مطلب

دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی به نام عاشقانه

دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی عاشقانه هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ عاشقانه با صدای کوروش یغمایی ────\ kurdseda.ir /───── ▲ ֍ ֍ متن آهنگ عاشقانه از کوروش یغمایی اگـه باهام قهر نکنی بهار و تـو چشمات مـیریزماگـه باهام اخم نکنی شادی رو تـو دستات مـیریزمبهار چشمات رو من شکوفه […]

ادامه مطلب

دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی به نام لیلا

دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی لیلا هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ لیلا با صدای کوروش یغمایی ────\ kurdseda.ir /───── ♣ • ■ متن آهنگ لیلا از کوروش یغمایی لیلا لیلا لیلا ، لیلا رو بردنلیلا لیلا لیلا ، لیلا رو بردنسیاه چشمون ، بلند بالا رو بردنسیاه چشمون ، […]

ادامه مطلب

دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی به نام هوار هوار

دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی هوار هوار هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ هوار هوار با صدای کوروش یغمایی ────\ kurdseda.ir /───── • ■ ► متن آهنگ هوار هوار از کوروش یغمایی هم خـوان:هوار هوار یا هوار ، یارم مـی آیههوار هوار یا هوار ، دلدارم مـی آیه کورش یغمایی:این […]

ادامه مطلب

دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی به نام شیرین جون

دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی شیرین جون هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ شیرین جون با صدای کوروش یغمایی ─────\ kurdseda.ir /───── ♠ ▲ ■ متن آهنگ شیرین جون از کوروش یغمایی آسمونبه اونگپیگوشش نوشتـههر کی یارش خـوشگلهجاش تـو بهشتـهآی شیرین جونومآی شیرینعمرمگر بخای بوسومندیبه زور مـی سونمگر بخای بوسومندیبه […]

ادامه مطلب

دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی به نام پاییز

دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی پاییز هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ پاییز با صدای کوروش یغمایی ────\ kurdseda.ir /───── ♭ ֍ ♩ متن آهنگ پاییز از کوروش یغمایی تـو رگ خشک درختا درد پاییز مـی گیره بارون نم نمک آروم روی جالیز مـی گیره دیگـه سبزی نمـیمونه همه جا […]

ادامه مطلب

دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی به نام سراب تو

دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی سراب تو هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ سراب تو با صدای کوروش یغمایی ────\ kurdseda.ir /───── ☺ ♠ ♦ متن آهنگ سراب تـو از کوروش یغمایی اگـه یه نامه باشم پر از پیامهای خـوب کـاشکی جوابم تـو باشیاگـه یه عابر باشم اسیر تـوفان شن […]

ادامه مطلب