دانلود آهنگ جدید گوگوش به نام کوچه انتظار

دانلود آهنگ کوچه انتظار گوگوش

دانلود آهنگ جدید گوگوش کوچه انتظار

هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ کوچه انتظار با صدای گوگوش

─────\ kurdseda.ir /─────

֍ ■


متن آهنگ کوچه انتظار از گوگوش

♫ بی تـو چون شبهای دیگر

────\ kurdseda.ir /─────

♫ امشب آرامـی ندارم

♭ در سکوت کوچه تـو

■ نیمه شب ره مـی سپارم

─────\ kurdseda.ir /─────

☺ آن زمان این کوچه هر شب

■ کوچه مـیعاد ما بود

♭ بر لب ما تا سحرگـه

────\ kurdseda.ir /─────

♪ قصه فردای ما بود

▲ این زمان افکنده بر ما

♣ سایه ، دیوار جدایی

─────\ kurdseda.ir /─────

▲ ای خدا آخر کجا رفت

Ꞝ روزگـار آشنایی

֍

♥ ای کویر سینه من

─────\ kurdseda.ir /─────

♥ بوتـه های آتشت کو

♩ در شب سرد جدایی

֍

♣ شعله های سرکشت کو

─────\ kurdseda.ir /─────

☺ Ꞝ

♠ ☺