دانلود آهنگ جدید گوگوش به نام شاد شاد

دانلود آهنگ شاد شاد گوگوش

دانلود آهنگ جدید گوگوش شاد شاد

هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ شاد شاد با صدای گوگوش

─────\ kurdseda.ir /─────

♠ •


متن آهنگ شاد شاد از گوگوش

► شاد و شاد و شاد و شادم

─────\ kurdseda.ir /─────

☺ از غمها آزادم

♭ دم و دم و دم غنیمت

֍ زندگی یعنی محبت

─────\ kurdseda.ir /─────

♫ قهر و قهر و قهر ناز و ناز و ناز

♪ یه خروار ادا هفت آسمون ناز

֍

♭ واسه چی خـوبه دل هوسباز؟

────\ kurdseda.ir /─────

☺ دوس دارم بگیم بخندیم

♩ در بروی غم ببندیم

♭ شاد و شاد و شاد و شادم

────\ kurdseda.ir /─────

Ꞝ از غمها آزادم

► شاد و شاد و شاد و شادم

֍

♭ از غمها آزادم

────\ kurdseda.ir /─────

♪ دوس دارم بگیم بخندیم

♠ در بروی غم ببندیم

֍

♭ شاد و شاد و شاد و شادم

─────\ kurdseda.ir /─────

♠ از غمها آزادم

♩ دم و دم و دم غنیمت

♪ زندگی یعنی محبت

────\ kurdseda.ir /─────

■ قهر و قهر و قهر ناز و ناز و ناز

♪ یه خروار ادا هفت آسمون ناز

♩ واسه چی خـوبه دل هوسباز؟

─────\ kurdseda.ir /─────

♫ دوس دارم بگیم بخندیم

■ در بروی غم ببندیم…

♪ شاد و شاد و شاد و شادم

─────\ kurdseda.ir /─────

► از غمها آزادم

☺ شاد و شاد و شاد و شادم

Ꞝ از غمها آزادم

────\ kurdseda.ir /─────

■ دوس دارم بگیم بخندیم

♠ در بروی غم ببندیم…

♭ {تکرار}

─────\ kurdseda.ir /─────

♩ Ꞝ

♫ ♦