دانلود آهنگ جدید هلن به نام تعبیر خواب

دانلود آهنگ تعبیر خواب هلن

دانلود آهنگ جدید هلن تعبیر خواب

هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ تعبیر خواب با صدای هلن

─────\ kurdseda.ir /─────

■ ♪


متن آهنگ تعبیر خـواب از هلن

خـوابی دیـدم که ای کـاش تعبیرش تـو باشی

► تـو باشی

────\ kurdseda.ir /─────

► اونچه در آرزوشم عاشقم تـو باشی

▲ عاشقم تـو باشی

♪ یه عمریه که هر جا

─────\ kurdseda.ir /─────

Ꞝ به دنبال تـو گشتم

♣ به امـیـدی که روزی

♥ بیای تـو سر گذشتم

─────\ kurdseda.ir /─────

♭ بیای تـو سر گذشتم

► دیروزم گذشت و پریروزم گذشت

• دور سرت نگشتم و امروزم گذشت

֍

─────\ kurdseda.ir /─────

♣ دور سرت نگشتم و امروزم گذشت

♣ اگـه تـو باشی با من

♦ پر و بال در مـیارم

─────\ kurdseda.ir /─────

♫ هرچی عشقه تـو دنیا

♣ یه جا برات مـیارم

• کسی در عاشقـی که

────\ kurdseda.ir /─────

♠ نمـی رسه به گردم

֍

♠ روزی هزار هزار بار

♠ دور سرت مـی گردم

────\ kurdseda.ir /─────

♫ یه عمریه که هر جا

♭ به دنبال تـو گشتم

♠ به امـیـدی که روزی

─────\ kurdseda.ir /─────

► بیای تـو سر گذشتم

Ꞝ بیای تـو سر گذشتم

♦ دیروزم گذشت و پریروزم گذشت

─────\ kurdseda.ir /─────

♪ دور سرت نگشتم و امروزم گذشت

▲ دور سرت نگشتم و امروزم گذشت

☺ دور سرت نگشتم و امروزم گذشت

────\ kurdseda.ir /─────

Ꞝ دور سرت نگشتم و امروزم گذشت

Ꞝ ……………………..

■ ♠

─────\ kurdseda.ir /─────

► ♣